INNOVATION FOR ECONOMY

นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

INNOVATIVE BUSINESS OPPORTUNITY

“โอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน”

INNOVATION

MECHANISM

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Open innovation Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show” ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii)

Open innovation Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 จ.อุบลราชธานี

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่...

NIA ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564  วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Open innovation NIA และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

NIA และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าพบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

Open innovation กิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 4...

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

ปฏิทินกิจกรรม

เตรียมพบกับ กิจกรรม "Open Innovation Road Show & Pitching...

เตรียมพบกับ กิจกรรม "Open Innovation Road Show & Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 1"

กิจกรรม "Open Innovation Road Show & Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 1" 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 ตุลาคม 2564
แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน...

พบกันอีกครั้งกับ กิจกรรม "Open Innovation Road Show...

พบกันอีกครั้งกับ กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 "

NIA ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ ทั้ง SMEs และ Startup อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วม
กิจกรรม "Open Innovation...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.