INNOVATION FOR ECONOMY

นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

INNOVATIVE BUSINESS OPPORTUNITY

“โอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน”

INNOVATION

MECHANISM

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Open innovation Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show” ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii)

Open innovation Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 จ.อุบลราชธานี

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่...

NIA ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564  วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Open innovation NIA และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

NIA และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าพบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

Open innovation Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแสนสำราญ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

ปฏิทินกิจกรรม

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 5

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 5

รับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Meeting) 
ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางอีเมล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

Open Innovation Road Show ภาคกลาง ครั้งที่ 3

Open Innovation Road Show ภาคกลาง ครั้งที่ 3

มาแล้วโอกาสสำหรับ SMEs และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 กับกิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคกลาง ครั้งที่ 3”

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30- 12.00 น.
ปรแกรม Zoom Meeting

Hilight โดยภายในกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- นวัตกรรมคืออะไร?

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่...

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5"
..
เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.
ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น.
ผ่านการสัมมนาออนไลน์...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.