ข่าวประชาสัมพันธ์

เดอะ เจอนี่ อันดามัน : แพลตฟอร์มตัวช่วยในการซื้อขายสินค้าและบริการ

17 กันยายน 2565 เดอะ เจอนี่ อันดามัน : แพลตฟอร์มตัวช่วยในการซื้อขายสินค้าและบริการ

เดอะ เจอนี่ อันดามัน : แพลตฟอร์มตัวช่วยในการซื้อขายสินค้าและบริการ

นายสุนันท์ ขามิ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


                    แนวโน้มตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งอันดามัน กระบี่ ภูเก็ต หลังสถาณการณ์โควิด 19 เริ่มมีปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลับมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นจากปริมาณเที่ยวบินขาเข้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปัจุจบัน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง กลับนิยมการท่องเที่ยวในลักษณะรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลมากขึ้น และใช้ระยะเวลาในภาคการท่องเที่ยวต่อ 1 ทริปสั้นลง เน้นการเดินทางด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว แหล่งสินค้าและอาหาร เป็นต้น โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมีการหาข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นหลัก และในส่วนผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่ ก็ต้องการเข้าถึงกลุ่มคนที่จะมาท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ตลอดจนมีการณ์คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวลักษณะดังกล่าวมากถึง 3-4 ล้านคน คิดเป็นรายได้เข้าประเทศกว่า 3.9 พันล้านบาท ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาจากประเทศในแถบเอเชียเป็นหลัก โดยเฉพาะชาวจีน ญี่ปุ่น ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยว และขายสินค้าในพื้นที่ สามารถขยายตัวและเติบโตได้
                    บริษัทฟอร์เต้ เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านขายสินค้าชุมชน การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และมีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการมากกว่า 5 ปี จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยในการทำการตลาดออนไลน์กับกลุ่มร้านค้า ธุรกิจนำเที่ยว ที่พักและโรงแรม เพื่อช่วยจัดการระบบซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ที่ทำให้เกิดการซื้อขายระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการได้มากขึ้น โดยอาศัย การสร้างคอนเทนต์วีดีโอและการถ่ายทำรายการไลฟ์ โดยทำงานร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น เพื่อสร้างช่องทางในการขายสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทาง Website Facebook Instagram และ Line OA ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร สินค้า บริการ และวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการสร้างคอนเทนส์เพื่อเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลจากการท่องเที่ยว และสามารถรายงานพฤติกรรมที่สำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบในอนาคต และนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับผู้ประกอบการ ในการทำการตลาดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
                    โครงการดังกล่าว ก่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน สามารถเพิ่มยอดขายมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินมากกว่า 500,000 บาทต่อเดือน
ผลกระทบทางด้านสังคม
                    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ประมาณการณ์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 200 ล้านบาท ตลอดจนก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ในพื้นที่ประมาณ 500 ราย

 
เดอะ เจอนี่ อันดามัน : แพลตฟอร์มตัวช่วยในการซื้อขายสินค้าและบริการ


ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท ฟอร์เต้ เวนเจอร์ จำกัด
ที่อยู่: 102 ถนน เทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83110
Email: casper@thejournee.co
เบอร์ติดต่อ: 093-080-3336


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

MOJOBOT : หุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

MOJOBOT : หุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง

สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.