ข่าวประชาสัมพันธ์

Open Innovation Road Show ครั้งที่ 1” ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566

20 ตุลาคม 2565 Open Innovation Road Show ครั้งที่ 1” ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566
Open Innovation Road Show ครั้งที่ 1” ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ครั้งที่ 1” ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ อาคารอุทยาวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านการสัมมนาออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting)
.
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คํารณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และนายวรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวตอนรับเปิดกิจกรรม Open Innovation Road Show ครั้งที่ 1 ทั้งในห้องประชุมและผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การแนะนำการดำเนินงานของ สนช. การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกลไกการให้ทุนสำหรับทำต้นแบบนวัตกรรมของทุน Open innovation การเตรียมข้อมูลสำหรับการ Pitching Concept Idea การเขียนข้อเสนอโครงการ และตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 80 ราย  
.
ทั้งนี้ เปิดรับสมัครร่างข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง

สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.