ข่าวประชาสัมพันธ์

[News Update] NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

2 พฤศจิกายน 2565 [News Update] NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

[News Update] NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

enlightenedNIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงานได้แก่ การแนะนำบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และแนวทางการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม รูปแบบการสนับสนุน การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกลไกการให้ทุนนวัตกรรมแบบเปิด  และกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสาน ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว  โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ นักวิจัย คณาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 ราย
.
และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ การพัฒนาโครงการนวัตกรรมให้สามารถเข้าสู่แหล่งทุนภายใต้กลไกนวัตกรรมแบบเปิด รวมทั้งหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
.
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open...

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.