ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Open House โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

16 ธันวาคม 2565 กิจกรรม “Open House โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

[News Update] NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)  จัดกิจกรรม “Open House โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค “Open House โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม RSP Hall 2 (B406) ชั้น 4 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
.
enlightenedกิจกรรมภายในงานได้แก่

- การแนะนำบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และแนวทางการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม และโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาค (Regional Call) " และ “การสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจใหม่จากโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ด้านเครื่องจักรกลเกษตรหุ่นยนต์ โดรน และระบบอัตโนมัติ และด้านการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่”
- การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ (Pitching Conceptual Project) และ และการพัฒนาเล่มข้อเสนอโครงการ (full proposal) เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจ
.

นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมพิเศษ สำหรับให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นร่างข้อเสนอโครงการ โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งรูปแบบ Onsite และ Online กว่า 80 ราย
.
enlightenedสำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/regionalcall-nia
.
enlightenedสมัครยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia  (ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566 เท่านั้น)

yesสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
087-216-7776 คุณพจน์
093-545-5096 คุณปุณณภพ
085-186-4928 คุณพัชรีพร


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.