ข่าวประชาสัมพันธ์

แพลตฟอร์มผู้ช่วยเตรียมงานแต่งงาน

31 มกราคม 2566 แพลตฟอร์มผู้ช่วยเตรียมงานแต่งงาน
แพลตฟอร์มผู้ช่วยเตรียมงานแต่งงาน
เพราะการแต่งงานไม่ได้ใช้แค่ความรัก แต่ต้องวางแผนการเงินและความพร้อมของการจัดงาน
เพื่อความสุขในวันวิวาห์ของคู่บ่าวสาวและครอบครัว
 
                                                                                ปวันรัตน์ วงศ์วรรณไพศาล
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
                     หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้อุตสาหกรรมการแต่งงานในประเทศไทยกลับมาคึกคัก และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่รักส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการจัดงานแต่งงาน เพราะถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งของสังคมไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน อีกทั้งเป็นความฝันของคู่รักอีกหลายคู่ ทั้งนี้ เมื่อปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรได้ประเมินมูลค่าธุรกิจการแต่งงานของประเทศไทยพบว่า มีมูลค่าการจัดงานแต่งงานสูงถึง 30,000 ล้านบาทต่อปี มีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสจำนวนมากกว่าปีละ 300,000 คู่ โดยร้อยละ 80 - 90 ของคู่รักมีการจัดงานแต่งงานมูลค่าเริ่มต้นเฉลี่ย 500,000 – 1,000,000 ต่อครั้ง และมีคู่รักชาวต่างชาติที่เดินทางมาแต่งงานในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานสูงถึง 5 – 20 ล้านบาทต่อครั้ง โดยสมาคมธุรกิจวิวาห์แห่งประเทศไทยประเมินว่ามีคู่สมรสประมาณ 115,000 คู่ต่อปี ที่มีการจัดงานแต่งงานพร้อมทั้งใช้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงาน เพื่อช่วยวางแผนการจัดงาน และสามารถควบคุมงบประมาณการจัดงานให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
                    โดยทั่วไปการจัดงานแต่งงานนั้นจะมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการมากกว่า 80 รายการ เช่น ถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง หาสถานที่ในการจัดงาน หาร้านชุดแต่งงาน หาร้านสำหรับพิมพ์การ์ดแต่งงานและของชำร่วย และอื่นๆ สำหรับการจ้างออแกไนเซอร์หรือที่ปรึกษาช่วยวางแผนเตรียมงานแต่งงาน (wedding planner) จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 – 100,000 บาทต่องาน
ขึ้นกับรายละเอียดและความต้องการของคู่บ่าวสาวหรือหากคู่บ่าวสาวดำเนินการเองจะมีความยุ่งยากและใช้ระยะเวลาในการจัดการถ้าไม่มีประสบการณ์หรือขาดความรู้ในการจัดเตรียมงาน จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการและเสียงบประมาณสูงกว่าที่วางแผนไว้
                    บริษัท กู๊ด ไอเดีย ครีเอชั่นส์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจรมากกว่า 16 ปี ได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาระบบการบริหารจัดงานงานแต่งงานแบบครบวงจร จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มผู้ช่วยเตรียมงานแต่งงาน (All About Wed Thailand Wedding Planner) ที่รวบรวมธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องในระบบทั้งฝั่งผู้ให้บริการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจจัดงานแต่งงาน และผู้ใช้บริการ โดยมีฟังก์ชันสำหรับเตรียมงาน ได้แก่ การจัดการงบประมาณ การเชิญแขกผู้เข้ารวมงาน ค้นหาร้าน ออกแบบรูปแบบการจัดการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล และการเตือนแจ้งเหตุการณ์สำคัญในระยะเวลาของการดำเนินการ เป็นต้น โดยแพลตฟอร์มมีระบบ Ranking Algorithm ในการแนะนำการบริการ และเสนอรูปแบบการจัดงานแต่งงานภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด เช่น ราคา ลักษณะของงานที่ต้องการ จากนั้นระบบจะประเมินค่าใช้จ่ายของกิจกรรมให้ตรงกับงบประมาณที่คู่บ่าวสาวได้วางไว้ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการลดลดค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 60 ลดระยะเวลาในการดำเนินงานได้ถึงร้อยละ 90 ปัจจุบันแพลตฟอร์มเริ่มเปิดให้บริการประมาณ 1 ปี โดยมีร้านค้าและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแต่งงานผ่านแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 ราย และมีกลุ่มผู้ใช้บริการมากกว่า 100 คู่ ในพื้นที่ภาคเหนือ

ผลกระทบทางด้านด้านเศรษฐกิจ
โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมูลค่ามากกว่า 15 ล้านบาท ใน 3 ปี แรก จากมูลค่าทางการตลาดของการให้บริการของร้านค้าและผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการแต่งงาน จำนวน 1,000 ราย ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม

ผลกระทบทางด้านสังคม
ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีในท้องถิ่นที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมงานแต่งงาน และก่อให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการในท้องถิ่น ทำให้เกิดความเข็มแข็งของธุรกิจในภูมิภาค อีกทั้งช่วยสืบทอดประเพณีการแต่งงานให้อยู่ในสังคมไทยในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี

 

 
 
โครงการ All About Wed: แอปพลิเคชันผู้ช่วยเตรียมงานแต่งงาน
ได้รับการสนับสนุน: ภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิดด้านเศรษฐกิจ
ภูมิภาคเหนือ

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท กู๊ด ไอเดีย ครีเอชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่:
160/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์ติดต่อ: 086-455-6541
อีเมล: psudkate.hfd@gmail.com


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจากสารสกัดหมาก

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจากสารสกัดหมาก

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่...

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open...

NIA จัดกิจกรรมปิด “หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม​พื้นที่ชายแดนภาคใต้

NIA จัดกิจกรรมปิด “หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม​พื้นที่ชายแดนภาคใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.