ติดต่อเรา

ติดต่อ/แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรอกข้อมูลของคุณด้านล่างพร้อมคำถามหรือข้อความ

นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ที่อยู่ : ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02 017 5555,02 017 5566

อีเมล์ : econ@nia.or.th

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.