ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ภายใต้การดำเนินงานในกลไก “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”

10 มีนาคม 2563 NIA ให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ภายใต้การดำเนินงานในกลไก  “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” NIA ให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ภายใต้การดำเนินงานในกลไก  “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”

      เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62  NIA โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม ครั้งที่ 6/2562 มีมติเห็นชอบอนุมัติสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมให้แก่ โครงการ S&Y: อิฐมวลเบา Sponge Clay เพื่อให้ผู้รับทุนทำการพัฒนาต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือรูปแบบธุรกิจจากแนวความคิดนวัตกรรม

     ในวันที่ 10 มี.ค. 63 นายวิษณุ  สรรค์พฤกษ์สิน กรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอสแอนด์วาย คอนกรีตแพล้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการ S&Y: อิฐมวลเบา Sponge Clay ได้เข้ามาทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม

     โดยโครงการนี้มีนวัตกรรมในด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาด้วย Sponge clay ด้วยการนำเม็ดดินเผา มาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอิฐมวลเบาแทนการใช้เม็ดโฟมและน้ำยาโฟม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

NIA ปรับโฉมการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทย

NIA ปรับโฉมการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทย

สนช. ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

สนช. ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการ...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.