ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA หารือ ศอ.บต. พร้อมจัดงาน Southernmost Technology and Innovation Festival ครั้งที่ 2

29 เมษายน 2562 NIA หารือ ศอ.บต. พร้อมจัดงาน Southernmost Technology and Innovation Festival ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา10.30-11.30 น. ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) จ.ยะลา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นายภคพงศ์  พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม เข้าพบ นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน (กสพ.) ศอ.บต เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 STIF2019: Southernmost Technology and Innovation Festival#2 

โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน เสริมสร้าง ส่งเสริม สร้างความตระหนักรับรู้ บูรณาการและพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ให้ตอบสนองต่อภาคธุรกิจที่แท้จริงได้

ซึ่งมีกำหนดจัดงานตามแผนในช่วงเดือนกันยายน ศกนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation...

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่...

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation...

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.