ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม "Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 8/2565"


กิจกรรม "Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 8/2565"

NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME และ STARTUP กับกิจกรรม “Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 8/2565" เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจาก สนช. ผ่านการ Pitching ออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด มูลค่าสูงสุด 1.5 ล้านบาท กับ สนช.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 น.-16.30 น.

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ Pitching concept idea โดยต้องดำเนินการยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://rb.gy/6n3lhw
—————————
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 24 มิถุนายน 2565
—————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
090-8840355 (คุณจิตติมา)
089-6585231 (คุณศตพร)
097-3616732 (คุณนารีรัตน์)
E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com
—————————
#NIA #OpenInnovation #OpenInnovationSouthern #Startup
 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.