ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม

1
มิ.ย.

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม...

เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดีชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Meeting)
yesข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภูมิภาคเหนืyes

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและคณาจารย์...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.