ข่าวประชาสัมพันธ์

ไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสารแมงจิเฟอรินสูง

16 ธันวาคม 2564 ไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสารแมงจิเฟอรินสูง

ไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสารแมงจิเฟอรินสูง

Free alcohol mango (Ma-Muang-Bao) cider with high mangiferin content

นายอภิวัฒน์ ถาวรแก้ว
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

                 “มะม่วงเบา” เป็นผลไม้ที่นิยมปลูกทางพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยแหล่งการเพาะปลูกที่มากที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 95 ของประเทศ ซึ่งบางฤดูกาลเกิดภาวะผลผลิตล้นตลาด ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ต้องการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ โดยการนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงเบาแช่อิ่ม ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวทำให้มีน้ำเชื่อมและเปลือกมะม่วงเบาเหลือทิ้งในปริมาณมาก ซึ่งส่งผลให้กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา
              สำหรับพืชตระกูลมะม่วงในส่วนของใบ เปลือกไม้ ผล และเปลือกผลจะมีสาร “แมงจิเฟอริน (Mangiferin)” ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีจากธรรมชาติ ในกลุ่มของสารประกอบฟีนอล (Phenolic compound) ประเภทแซนโทน (Xanthone) ซึ่งสารดังกล่าวส่งผลต่อหลายกระบวนการทางชีวภาพในร่างกาย โดยเฉพาะฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่น และยังสามารถต้านการอักเสบ มะเร็ง และส่งเสริมการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังมีผลในการรักษาโรคจากความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันพอกตับ โรคหัวใจและหลอดเลือด และไตเสื่อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างทางเคมีของสารทำให้ละลายน้ำได้น้อย เพียง 0.11 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
                 จากปัญหาและโอกาสดังกล่าว บริษัท รวมทรัพย์เกษตร (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้นำวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมะม่วงเบาแช่อิ่มมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสารแมงจิเฟอรินสูง ด้วยการนำน้ำเชื่อมและเปลือกมะม่วงเบาที่มีการเกาะติดของยีสต์สายพันธุ์เฉพาะมาหมักบ่มในสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งยีสต์จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ จนสามารถละลายสารแมงจิเฟอรินที่เปลือกมะม่วงเบาออกมาในผลิตภัณฑ์ได้ถึง 0.8 – 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร หลังจากนั้นก็ทำการเติมสารที่ทำหน้าที่ให้กลิ่นรสและสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนสุดท้ายทำการระเหยแอลกอฮอล์ออกด้วยความร้อนในอุณภูมิต่ำ จากนั้นจึงเติมคาเฟอีนและคาร์บอเนต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้ความรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้น และยังคงประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจกับสุขภาพได้เป็นอย่างดี
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
                 โครงการดังกล่าว สนับสนุนให้เกิดการนำวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์สามารถสร้างรายได้มากกว่า 3,500,000 บาทต่อปี สร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรได้ 5 เท่า ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของประเทศไทยและสามารถสร้างรายได้กลับสู่ประเทศโดยการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
 
ผลกระทบทางด้านสังคม
                 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่เกิดจากอุตสาหกรรมแปรรูปมะม่วงเบาแช่อิ่ม
 
ผลิตภัณฑ์ไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสารแมงจิเฟอรินสูง ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด ด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้        


ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท รวมทรัพย์เกษตร (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ 18 ถนนไกลโศก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เบอร์ติดต่อ 062-2497879


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง

สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.