ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบติดตามและวินิจฉัยผู้ขับขี่รถยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

17 สิงหาคม 2565 ระบบติดตามและวินิจฉัยผู้ขับขี่รถยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ระบบติดตามและวินิจฉัยผู้ขับขี่รถยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
นางสาวสุภาพร  คณะพรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
          กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ธุรกิจการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ติดตั้ง GPS Tracking โดยบังคับใช้กับรถโดยสารทุกประเภทครบทุกคันภายในปี 2560 ส่วนรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปดำเนินการบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2559 และให้ดำเนินการติดตั้งให้ครบทุกคันภายในปี 2562 โดย GPS Tracking ปัจจุบันจะมีระบบติดตามรถและประเมินผู้ขับขี่ แต่ยังไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฮาร์ดแวร์ใช้ระบบ Microcontroller (MCU) ที่ไม่สามารถสามารถประมวลผลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้ ซึ่งทำให้ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ส่งผลให้การประมวลผลข้อมูลมีความซับซ้อน ล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที
          บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ GPS Tracking และมีความเชี่ยวชาญด้านบริการในธุรกิจขนส่งมานานกว่า 17 ปี จึงพัฒนาระบบติดตามและวินิจฉัยผู้ขับขี่รถยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (GPS shadow tracking) ด้วยการพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถประมวลผลได้รวดเร็ว และระบบสามารถประยุกต์ใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้ โดยฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาระบบเรียนรู้ (machine learning) ที่เรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของคนขับทุกด้าน สามารถติดตามพฤติกรรมการขับขี่และเก็บบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อผู้ขับขี่จากการแจ้งเตือนด้วยเสียงพูด และตอบสนองให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง ช่วยให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างปลอดภัย จากการแจ้งเตือนเมื่อถึงจุดที่อันตราย เช่น ทางโค้ง หรือ การขับรถเร็วเกินไป การขับรถต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้ว แม้แต่การจอดรถบนไหล่ทางซึ่งถือว่าเป็นจุดที่อันตราย ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างรวดเร็วทันที อีกทั้งยังสรุปรายงานได้หลากหลายรูปแบบ รายงานพฤติกรรมที่สำคัญ รายงานกราฟสรุปการใช้งานรถ รายงานกรมการขนส่งทางบก และรายงานอื่นๆ อีกมากกว่า 150 รายงาน โดยไม่ต้องใช้ระบบ Cloud เพื่อช่วยในการประมวลผลอีกครั้ง ทำให้รวดเร็ว ลดการทำงานหลายขั้นตอน ทำให้สามารถเพิ่มสรรถนะการขับขี่ได้

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
          โครงการดังกล่าว ก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการระบบติดตามรถอัจฉริยะ (GPS shadow tracking)  ระบบกล้อง AI ตรวจจับพฤติกรรมความเสี่ยงพนักงานขับรถ อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะแบบออนไลน์ 100–200 ชุดต่อเดือน และมียอดขายกว่า 7.65 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี

ผลกระทบทางด้านสังคม
          ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกคนที่ใช้รถบนท้องถนน ควบคู่กับการดูแลควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่การปกครองในเขตเมืองต่างๆ

โครงการ ระบบติดตามและวินิจฉัยผู้ขับขี่รถยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด ด้านเศรษฐกิจ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่: 111/11 ซอยคู้บอน 35-37 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Website: www.gpsshadow.com
Email: s.amnat@abs.co.th, customer.service@abs.co.th
เบอร์ติดต่อ: 086-419-2299,  086-429-4499 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครื่องตีฮ่อมเพื่อการผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ

เครื่องตีฮ่อมเพื่อการผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืช “Peapo Meat”

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืช “Peapo Meat”

เครื่องคัดลำไยอบแห้งแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของลำไยอบแห้ง

เครื่องคัดลำไยอบแห้งแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของลำไยอบแห้ง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.