ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 5”

4 มีนาคม 2565 กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 5” โอกาสสำหรับ SMEs และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
พบกันอีกแล้วกับกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 5”

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
 เวลา 13.00 - 15.30 น.
 โปรแกรม Zoom Meeting

#Highlight
โดยภายในกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- นวัตกรรมคืออะไร?
- กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
- จุดประกายธุรกิจนวัตกรรม
- ให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : shorturl.at/npzIU

รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-470-7998 , 064-563-5429 (คุณพรนิภา),084-424-2716 (คุณประภาดา)
#KX #KXBuild #KMUTT #NIA #Innovation

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101”

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

ซิงค์ออกไซด์นาโนจากเถ้าสังกะสีเหลือใช้สำหรับการเกษตร

ซิงค์ออกไซด์นาโนจากเถ้าสังกะสีเหลือใช้สำหรับการเกษตร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.