ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 5”

4 มีนาคม 2565 กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 5” โอกาสสำหรับ SMEs และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
พบกันอีกแล้วกับกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 5”

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
 เวลา 13.00 - 15.30 น.
 โปรแกรม Zoom Meeting

#Highlight
โดยภายในกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- นวัตกรรมคืออะไร?
- กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
- จุดประกายธุรกิจนวัตกรรม
- ให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : shorturl.at/npzIU

รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-470-7998 , 064-563-5429 (คุณพรนิภา),084-424-2716 (คุณประภาดา)
#KX #KXBuild #KMUTT #NIA #Innovation

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

SeaThru COUNTER: เครื่องนับลูกสัตว์น้ำ

SeaThru COUNTER: เครื่องนับลูกสัตว์น้ำ

โซระ: อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสํารวจและติดตามการเจริญเติบโตของพืช

โซระ: อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสํารวจและติดตามการเจริญเติบโตของพืช

Open Innovation Roadshow ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

Open Innovation Roadshow ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ...

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ...

“Klass Bits ระบบประเมินและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้รายบุคคลสำหรับนักเรียน”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.