ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการลงทะเบียนและยื่นร่างข้อเสนอโครงการในระบบ MIS

22 มีนาคม 2565 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นร่างข้อเสนอโครงการในระบบ MIS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืช “Peapo Meat”

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืช “Peapo Meat”

พราว….บรรจุภัณฑ์หัวจ่ายตวงได้

พราว….บรรจุภัณฑ์หัวจ่ายตวงได้

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open...

โซระ: อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสํารวจและติดตามการเจริญเติบโตของพืช

โซระ: อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสํารวจและติดตามการเจริญเติบโตของพืช

Open Innovation Roadshow ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

Open Innovation Roadshow ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ...

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.