ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็นไอเอหนุนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดตรัง พัฒนาระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร

23 มิถุนายน 2562 เอ็นไอเอหนุนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดตรัง พัฒนาระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร

NIA ลงพื้นที่ร่วมเปิดตัวโครงการ “ระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร” ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) จำนวนกว่า 1 ล้านบาท เพื่อฟื้นคืนทรัพยากรปลิงขาวลงสู่ทะเลชุมชน และผลิตลูกปลิงขาววัยอ่อนจำหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนและภาคธุรกิจเพื่อการค้าและการส่งออก 

โครงการดังกล่าวนี้ มุ่งหวังจะช่วยยกระดับการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชาวประมงพื้นบ้านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงปลิงขาว เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศและราคาของปลิงขาวที่สูง รวมทั้งการส่งเสริมการปล่อยคืนสู่ทะเล เพื่อเพิ่มปริมาณปลิงขาวในทะเล และเป็นทรัพยากรประมงพื้นถิ่นให้กับชาวประมงในพื้นที่ในอนาคต
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจากสารสกัดหมาก

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจากสารสกัดหมาก

แพลตฟอร์มผู้ช่วยเตรียมงานแต่งงาน

แพลตฟอร์มผู้ช่วยเตรียมงานแต่งงาน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.