ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565

26 เมษายน 2565 กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ  ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 [News Update] กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 และเยี่ยมชมย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ และ ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก พร้อมเยี่ยมชมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

.
NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ ได้จัด กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ  โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอโครงการทั้งหมด 5 ราย
.
ในช่วงบ่ายทางคณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมชม ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้  (MAID) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ย่านนวัตกรรมแม่โจ้ ที่จะช่วยส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการรวมตัวกันทั้งบุคลากรในสถาบันการศึกษา ชุมชน กลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐให้กับพื้นที่ 
นอกจากนี้เยี่ยมชมย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID) ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ และภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. พญ. ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการต้อนรับคณะฯ และนำเสนอผลงานการทำงานร่วมกันระหว่าง NIA และย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก รวมถึงกิจกรรมภายในย่านที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและนวัตกรในพื้นที่ อีกทั้งได้เยี่ยมชมผลงาน นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์ ของบริษัทที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้กลไกนวัตกรรมแบบเปิด (OPEN INNOVATION)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 5”

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก...

เครื่องตีฮ่อมเพื่อการผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ

เครื่องตีฮ่อมเพื่อการผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation...

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจากสารสกัดหมาก

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจากสารสกัดหมาก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.