ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด Open Innovation Roadshow 101 Exclusive The Thai Chamber of Commerce

23 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด Open Innovation Roadshow 101 Exclusive The Thai Chamber of Commerce [News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด Open Innovation Roadshow 101 Exclusive The Thai Chamber of Commerce
.
NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด “OPEN INNOVATION ROAD SHOW 101 Exclusive The Thai Chamber of Commerce” สำหรับผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการดำเนินกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณประวิทย์ ประกฤตศรี รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และ ดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม กลไกการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด สำหรับพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสนับสนุน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทย ทั้ง 4 ภูมิภาค ที่ได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด ร่วมแชร์ประสบการณ์การยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจทุนสนับสนุนดังกล่าว นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศักดา เที่ยงวิบูลย์วงศ์  รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมเเละวิจัย หอการค้าไทย แนะนำผู้ทรงคุณวุติของหอการค้าไทย ที่เป็นอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาค และทาง NIA ได้แนะนำทีมเจ้าหน้าที่ โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมมากกว่า 80 ราย
.
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia
.
#NIA #OpenInnovation #Startup #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

BioMatLink: ระบบการซื้อขายมันสำปะหลัง

BioMatLink: ระบบการซื้อขายมันสำปะหลัง

NIA และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

NIA และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.