ข่าวประชาสัมพันธ์

Plaque - Guard: ขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติก ป้องกันปัญหาสุขภาพทางช่องปาก

16 มิถุนายน 2565 Plaque - Guard: ขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติก ป้องกันปัญหาสุขภาพทางช่องปาก
Plaque - Guard: ขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติก ป้องกันปัญหาสุขภาพทางช่องปาก
Plaque - Guard: Dog snack with Probiotics prevents oral problems

นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
                         ปัจจุบันคนไทยหันมาเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น โดยเฉพาะสุนัขและแมว ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงจำนวนมากมักพบปัญหาทางช่องปากในสัตว์เลี้ยงที่มีอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป โดยโรคปริทันต์พบบ่อยในช่องปากสัตว์เลี้ยง ซึ่งเกิดจากคราบน้ำลายที่สะสมไปด้วยแบคทีเรียในช่องปากจนกลายเป็นคราบพลัค และเมื่อเจอกับแร่ธาตุในน้ำลายก็จะแข็งตัวจนกลายเป็นคราบหินปูน ทำให้สัตว์มีกลิ่นปาก เหงือกอักสบ ฟันโยกคลอน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี อาจจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือดไปยังหัวใจ ตับ และไตได้ ทั้งนี้ การแปรงฟันควบคู่กับการใช้ยาสีฟันสำหรับสัตว์เป็นวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากสัตว์เลี้ยงที่ดี แต่มีความยุ่งยากและไม่สะดวกสบายสำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงที่มีเวลาน้อย ดังนั้น จึงมีผลิตภัณฑ์ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากของสุนัขและแมว เช่น ขนมขัดฟัน เจลหรือโฟมสำหรับทำความสะอาดฟัน และน้ำยาผสมน้ำดื่ม ซึ่งบางกลุ่มต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้มีราคาจำหน่ายสูง  
                บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติกขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพทางช่องปากด้วยการคัดเลือกจุลินทรีย์โพรไบโอติก 4 สายพันธุ์ ได้แก่ L. paracasei SD1, L. rhamonosus SD4, L. rhamonosus SD11 และ L. fermentum SD7 ซึ่งมีคุณสมบัติเกาะติดกับเนื้อเยื่อภายในช่องปากสุนัขได้ดี และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคปริทันต์อักเสบได้ โดยพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบเม็ดนมเสริมโพรไบโอติกสำหรับสุนัขและแมว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในช่องปาก ลดการสะสมของคราบพลัคอันเป็นสาเหตุของการเกิดหินปูน ช่วยลดกลิ่นปาก และลดปัญหาเหงือกอักเสบได้เป็นอย่างดี

     ผลกระทบทางด้านด้านเศรษฐกิจ
                    โครงการดังกล่าว ก่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมาณ 1,200,000 บาท หลังจากวางจำหน่ายในเดือนเมษายน 2564 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2 – 3 เท่าในปีต่อไป โดยวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบขนม ผง และน้ำ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเสริมสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยและสร้างรายได้กลับสู่ประเทศโดยการส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และไต้หวัน

     ผลกระทบทางด้านสังคม
                     ช่วยเพิ่มทางเลือกและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพในการป้องปัญหาสุขภาพช่องปากของสุนัขและแมว รวมถึงมีราคาจำหน่ายที่เหมาะสมให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

                                                         
ขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติก ป้องกันปัญหาสุขภาพทางช่องปาก
ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด
ด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคตะวันออก

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
ที่อยู่: 188/9 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์ติดต่อ:
038-054-036-38
Email: http://info@kmpbiotech.com
Website: https://www.kmpbiotech.com/
Facebook: https://www.facebook.com/kmpbiotech
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พราว….บรรจุภัณฑ์หัวจ่ายตวงได้

พราว….บรรจุภัณฑ์หัวจ่ายตวงได้

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.