ข่าวประชาสัมพันธ์

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

9 พฤศจิกายน 2563 Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและโครงสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม

โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การพัฒนาโครงการนวัตกรรมและกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิดให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Pitching Concept Idea) และให้คำปรึกษาโครงการสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับการสนับสนุนจาก NIA โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 ราย

นอกจากนี้ ได้เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ในการขอรับทุนอุดหนุนโครงการฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวไปยังระดับภูมิภาค โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีความสนใจในการส่งข้อเสนอโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://open.nia.or.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครื่องตีฮ่อมเพื่อการผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ

เครื่องตีฮ่อมเพื่อการผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 5”

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก...

NIA หารือ ศอ.บต. พร้อมจัดงาน Southernmost Technology and Innovation Festival ครั้งที่ 2

NIA หารือ ศอ.บต. พร้อมจัดงาน Southernmost Technology and...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.