ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

8 มกราคม 2564 NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564  วันที่ 6 มกราคม 2564  ผ่านการสัมมนาออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบูรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายสำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดกิจกรรม  
โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อนวัตกรรมคืออะไร การพัฒนาโครงการนวัตกรรมและกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด และตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่เคยได้รับทุนสนับสนุน ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 30 ราย นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Pitching Concept Idea) มีโครงการเข้าร่วมพิจารณาทั้งสิ้น 5 โครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจากสารสกัดหมาก

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจากสารสกัดหมาก

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่...

[News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Road Show) ภูมิภาคภาคเหนือ ครั้งที่ 5
เครื่องตีฮ่อมเพื่อการผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ

เครื่องตีฮ่อมเพื่อการผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.