ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับ ศอ.บต. ร่วมจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 SouthernMOST Technology and Innovation Festival 2019

28 สิงหาคม 2562 NIA ร่วมกับ ศอ.บต. ร่วมจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 SouthernMOST Technology and Innovation Festival 2019

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 
STIF2 : Southernmost Technology and Innovation Festival 2019

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

วันที่ 4-5 กันยายน 2562

ณ.โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว

ภายในงานพบกับ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4”

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก...

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.