ข่าวประชาสัมพันธ์

กลับมาอีกครั้งกับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2564

30 ตุลาคม 2563 กลับมาอีกครั้งกับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2564 กลับมาอีกครั้งกับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2564

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2564

คืออะไร?:
ทุนให้เปล่า (grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้

สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Business)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (AgTech & FoodTech Innovation-Driven Enterpriese)


สมัครเลยที่: https://mis.nia.or.th/ 
(ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น!!)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม:
https://drive.google.com/drive/folders/1RMF1LTbh7AYykwd-AwDbmQJmxPRcl22J?usp=sharing 

ติดต่อสอบถาม:
Email: thematic@nia.or.th
Tel.: 02-017-5555 ต่อ 525 (จิตรภณ) หรือ 411 (สุทธิรักษ์)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4”

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก...

กิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.