ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมกับ กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 "


NIA ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ทั้ง SMEs และ Startup อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
"Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 "
.
เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup รับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจาก NIA
.
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น.
ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Video Conference)
.
กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
เวลา 09.00 - 12.00 น.
- นวัตกรรมคืออะไร?
- กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
- การเตรียมตัว Pitching Concept Idea
- การเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจกรรมการ
- สัมมนาและถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ
.
เวลา 13.00 - 17.00 น.
- การ Pitching Concept Idea
.
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่:
https://forms.gle/FqVithDr6n2eNQg38.
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/5096664764.
Meeting ID: 509 666 4764
.
สามารถศึกษาการลงทะเบียนผ่านระบบ mis และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://drive.google.com/.../1-rYFu9...
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สนช. : 09-0496-7438 (สุภาพร)
นครราชสีมา : 09-3545-5096 (ปุณณภพ)
ขอนแก่น : 08-7216-7776 (พจน์)
อุบลราชธานี : 08-4958-9838 (วรางคณา)
.
#NIA #Innovation #OpenInnovation #OpenInnovationroadshow

 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.