ปฏิทินกิจกรรม

Pitching concept idea ภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565


enlightenedข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ กับกิจกรรมของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจกับ “Pitching concept idea ภาคใต้"enlightened
.
NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup รับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
.
พบกับ กิจกรรม “Pitching concept idea ภาคใต้"
ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
.
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ Pitching concept idea ต้องดำเนินการยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://zhort.link/oOE
—————————
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565 เท่านั้น
แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 26 มกราคม 2565
—————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
086-963-0777 (คุณนันทัชพร)
090-884-0355 (คุณจิติมา)
E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com
—————————
#NIA #OpenInnovation #RoadShow #Startup #SMEs


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.