ข่าวประชาสัมพันธ์

สนช. ลงพื้นที่ภาคอีสานติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการ

28 พฤษภาคม 2562 สนช. ลงพื้นที่ภาคอีสานติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการ วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2562  เจ้าหน้าที่ สนช. ได้ลงพื้นที่ภาคอีสาน (บุรีรัมย์ , กาฬสินธ์ุ , มหาสารคาม , อุดร , ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ) เพื่อ ติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก สนช.

ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย

จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 โครงโครงการ
     1. โครงการ "BRR Model" รูปแบบบริหารจัดการไร่อ้อยแบบแม่นยำสูงและยั่งยืนเพื่อความเหมาะสมของขนาดและตำแหน่งของพื้นที่เพาะปลูก
     2. โครงการ ระบบอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก สำหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสมาร์ทฟาร์มเมอร์


จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 โครงการ
     1. โครงการ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานของกังหันลมและโซล่าเซลล์ลอยน้ำสำหรับชุมชนเสลภูมิ


จังหวัดกาฬสินธ์ุ จำนวน 1 โครงการ
     1. โครงการ ระบบอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นามะเขือ


จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 โครงการ
     1.โครงการ ระบบบรรจุถุงข้าวสารขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติ

     
2. โครงการ เครื่องอบความชื้นของเชื้อเพลิง โดยใช้ความร้อนทิ้งจากท่อไอเสียเครื่องยนต์


จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 โครงการ
     1. โครงการ  ระบบอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก สำหรับวิสาหกิจชุมชนพออินคำแคน

     
2. โครงการ  ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชัวภาพจากฟาร์มสุกรสำหรับชุมชนตำบลคำแคน


จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ
     1. โครงการ  ระบบอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านหินปูน


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101”

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่...

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3”

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก...

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.