ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2”

3 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2” มาแล้วโอกาสสำหรับ SMEs และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
กับกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2”
.
 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
เวลา 09.30- 12.00 น.
โปรแกรม Zoom Meeting
.
#Highlight
โดยภายในกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- นวัตกรรมคืออะไร?
- กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
- จุดประกายธุรกิจนวัตกรรม
- ให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม
.
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : shorturl.at/kIP36
.
รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-470-7998 , 084-917-6317 คุณโย
#KX #KXBuild #KMUTT #NIA #Innovation

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

ไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสารแมงจิเฟอรินสูง

ไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสารแมงจิเฟอรินสูง

[News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Road Show) ภูมิภาคภาคเหนือ ครั้งที่ 5
iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.