ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

1 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคเหนือ โดยเฉพาะ เหนือบน 2
NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จังหวัดน่าน
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3  เข้าฟังการเเนะนำ      กลไกสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด (Open innovation) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ลบ. สำหรับการทำต้นเเบบนวัตกรรม
.
ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Meeting) ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
✍️ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม – ผู้จดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการ อาจารย์ และผู้ที่สนใจ
✍️ ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/3zULTfqSTxRBMPya6

((!) รับสมัครจำนวนจำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผ่านทางอีเมลที่ท่านสมัคร โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
.
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิในการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้
1. รูปแบบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
2. "What is Innovation?"
3. กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด
4. การลงทะเบียนสำหรับยื่นขอรับการสนับสนุน และเตรียมข้อมูลสำหรับ Pitching Concept Idea
5. ตัวอย่างโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุน
6. การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคของศูนย์ความเป็นเลิศฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
083-6266591 (คุณศกลรัตน์)
083-5752296 (คุณทิพาพร)
089-8582965 (คุณจุติญาณี)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับมาอีกครั้งกับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2564

กลับมาอีกครั้งกับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic...

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.