ข่าวประชาสัมพันธ์

Open Innovation Roadshow ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

15 ตุลาคม 2563 Open Innovation Roadshow ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมภาคเหนือ ร่วมกับ ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม “OPEN INNOVATION ROADSHOW ภาคเหนือ ครั้งที่ 1” วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานฯ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 70 ราย
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Pitching Concept idea) และพัฒนาโครงการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการภาคเหนือที่ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานฯ 
[สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุน]
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ mis.nia.or.th/nia 
และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://open.nia.or.th/
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่...

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 จ.อุบลราชธานี

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่...

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

NIA หารือ ศอ.บต. พร้อมจัดงาน Southernmost Technology and Innovation Festival ครั้งที่ 2

NIA หารือ ศอ.บต. พร้อมจัดงาน Southernmost Technology and...

เอ็นไอเอหนุนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดตรัง พัฒนาระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.