ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation) ภูมิภาคใต้

19 ตุลาคม 2564 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation) ภูมิภาคใต้ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ภูมิภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 64

โดยโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้ เป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้ง SME และ Startup ในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนเป็นแนวทางในการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในเครือข่าย ในการขอรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เป็นประธานในการจัดงานดังกล่าว นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบเปิดภาคใต้ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการนำเสนอโครงการกับ สนช. ตลอดจนเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงการ ในกิจกรรม “Open innovation road show” และ “Fast track ภาคใต้” ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 และ 1-3 ธันวาคม 2565 ตามลำดับ

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมมากกว่า 100 ราย ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีความสนใจในการส่งข้อเสนอโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://open.nia.or.th/

#NIA #OpenInnovation #RoadShow #Startup #SMEs #PSUSciencePark #ipop #SouthernThailandSciencePark #อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ #Professional #Science 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 จ.อุบลราชธานี

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่...

กิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ...

กลับมาอีกครั้งกับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2564

กลับมาอีกครั้งกับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.