ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาค REGIONAL CALL

28 พฤศจิกายน 2565 โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาค REGIONAL CALL

 
"นวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค ภาคเหนือ"

"นวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล"
หมายเหตุ: การประกาศรับทุน regional call ของโครงการภาคกลางและภาคตะวันออก ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ NIA ประกาศรับและจะต้องนำไปขยายผลในพื้นที่ EEC

"นวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"


 
"นวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค ภาคใต้"
 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

BioMatLink: ระบบการซื้อขายมันสำปะหลัง

BioMatLink: ระบบการซื้อขายมันสำปะหลัง

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ...

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

ฟิน ฟินน เจลลี่: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาลาลจากกระชายเหลือง

ฟิน ฟินน เจลลี่: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาลาลจากกระชายเหลือง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.