ข่าวประชาสัมพันธ์

Open Innovation Road Show & Pitching concept idea ครั้งที่ 1

5 พฤศจิกายน 2564 Open Innovation Road Show & Pitching concept idea ครั้งที่ 1 ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show & Pitching concept idea ครั้งที่ 1” ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) 

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกลไกการให้ทุนสำหรับทำต้นแบบนวัตกรรมของทุน Open innovation การเตรียมข้อมูลสำหรับการ Pitching Concept Idea การเขียนข้อเสนอโครงการ และตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 35 ราย รวมทั้งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม Pitching concept idea จำนวน 10 ราย

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครโครงร่างข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2564 
สามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.open.nia.or.th
#NIA #OpenInnovation #Startup #Roadshow

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MOJOBOT : หุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

MOJOBOT : หุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

กลับมาอีกครั้งกับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2564

กลับมาอีกครั้งกับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.